Partners

Ons beleid is om projecten structureel aan te pakken.

Voordat we besluiten een project in het buitenland te doen stellen we de volgende doelen;

We willen structureel werk doen dus zijn bereid om ons voor langere periode te committeren. Hiervoor kunnen we alleen maar werken met locale relaties die de cultuur kennen en waarmee we een vertrouwensband hebben opgebouwd. Dit is al meerdere malen van cruciaal belang gebleken.

belangrijke partners en vrienden zijn;

stichting De brug Internationaal