Relatie

Missions House

Sinds 2018 worden er onder de vlag van Multimissions zondagse bijeenkomsten georganiseerd in Roodeschool, genoemd; Missions House.

Relatie
Missie en visie

Het ontstaan van deze gemeenschap is gevormd door het verlangen om het evangelie uit te dragen in onze omgeving. Gebaseerd op de bijbelse opdracht om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws, wat ook de basis is van het werk van stichting Multimissions. Binnen Multimissions leeft ook al geruime tijd het verlangen om een gemeenschap te vormen met medechristenen om zo een middel te zijn om uitwerking te geven aan de genoemde bijbelse opdracht.

Uitgangspunt is een gemeenschap te vormen naar het voorbeeld van Simple Church, ook wel huisgemeenten genoemd. De basis van deze huisgemeenten zijn de pijlers: Jezus volgen, relatie en missie (bron: www.missienederland.nl)

Jezus volgen 

De gemeente vindt zijn oorsprong in de gemeenschap van eenheid die we zien in het wezen van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is de eeuwige gemeenschap in eenheid waaraan alle andere gemeenschappen hun bestaan en betekenis ontlenen. (Jak. 1:17, Joh 1:1,2 en Joh 1:14)

We willen  invulling geven aan de bijbelse opdracht door Jezus te volgen, te luisteren naar zijn stem (Joh 10:1-16) en er naar te handelen (Math 7: 24-27) Daarom willen we gevolg geven aan de bijbelse opdracht “ Ga op weg, maakt alle volken tot mijn discipelen (volgelingen) en doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.” (Math 28:16-20)

Kern: Discipelschap, onderwijs.

Relatie

We willen, als we Jezus volgen, dit uitdragen aan de mensen om ons heen. God heeft geen enkelingen op het oog, maar gemeenschappen. Wij worden niet voor niets Zijn gemeente (gemeenschap) genoemd. (Efez 1:23 De gemeente is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt). Dit moet ons overigens zeker niet onthouden van onze persoonlijke relatie met Jezus.
We willen onze relatie met Jezus versterken (verticaal) en vandaar uit relatie bouwen met de mensen (horizontaal) om ons heen. Hiervoor houden we samenkomsten, aanbidden we God en zorgen we voor elkaar.

Missie

Omdat we bovenstaande ook praktisch handen en voeten willen geven, willen we daarnaast ook uitvoering geven aan de bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen om ons heen. (Jak 1:27 en Jak 2) We willen praktische hulp bieden daar waar nodig.
 
Plaats: Dorpshuis Roodeschool

Tijden : 10.00-10.30 inloop ca. 10.30 starten. ca 12.00 eindigen, daarna gezamelijke lunch.
Missions house
Sinds 2018 worden er onder de vlag van Multimissions zondagse bijeenkomsten georganiseerd in Roodeschool, genoemd; Missions House.
Naar het archief