Relatie

Doel: Het stimuleren van onderlinge relaties en daarbij en een ontmoetingsplaats zijn in de regio voor ieder die Jezus Christus kent of zoekt binnen of buiten de context van een kerkelijke gemeente.

Waar mogelijk samenwerking zoeken met andere gemeenten, groepen om bovenstaande te realiseren. SMM neemt hierbij een pro-actieve houding aan.​

Gesprek en gebed

Gebed & Gesprek: De groep is ongeveer in de nazomer van 2009 begonnen als een gebedsgroep voor geestelijke vernieuwing in Uithuizermeeden en omgeving. Gaandeweg kreeg het geloofsgesprek een grotere rol. De eerste bidders zowel als het bestuur van Stichting Multimissions hebben nog steeds visie voor het gebed. Het verlangen van de groep is naast het gebed vernieuwing en verdieping van het geloof vooral te beoefenen in ontmoeting en gesprek. ​

Doel van de groep is om vrucht te dragen. Dit naar aanleiding van Kolossenzen 1:9-10. Er is daar een prachtige spiraal zichtbaar. Dit begint bij het ‘ten volle Gods wil leren kennen’. Daardoor weet je hoe te leven en zal je leven vruchtdragen. Door zo te leven (met vrucht) groeit weer de kennis van God (waar het mee begint!!) en ontvangen we kracht om vol te houden en te verdragen. ​

Vruchtdragen betekent in ieder geval dat wij ons betrokken weten bij het werk van Stichting Multimissions en willen dat de groep bij het werk van de Stichting wordt ondergebracht.

Wij zijn niet aan een bepaald kerkgenootschap verbonden. Wij zijn een ontmoetingsplaats in de regio voor ieder die Jezus Christus kent of zoekt binnen of buiten de context van een kerkelijke gemeente. Wij moedigen iedereen wel aan zich aan te sluiten bij een gemeente waar je wordt uitgedaagd verder te groeien in geloof, gemeenschap en dienen van je naaste.​