Noodhulp

​Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat de Bijbel ons leert over het bijstaan van weduwen, wezen, armen en zieken. De opdracht om het evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. SMM wil de daad bij het woord voegen. Dit wil de stichting doen me betrouwbare partners op structurele basis.

KOSOVO​/ALBANIE​

We ondersteunen al sinds de Balkanoorlog st. de Brug met het uitreiken naar de armen en ouderen in Kosovo en noor Albanie. O.a. hebben we een schoolproject georganiseerd en ondersteunen diverse andere projecten. In 2014 hebben we o.a. een ‘klusreis’ georganiseerd om de ergste nood te verlichten bij een paar inwoners van Kosovo.Voor 2016 willen we inspelen op de veranderingen die plaatsvinden binnen het bestuur en directie van stichting de Brug en onderzoeken of de samenwerking geïntensiveerd moet worden, dan wel een samenwerkingsverband in welke vorm dan ook aan te gaan.​                       www.debruginternationaal.nl

​INDIA

Nadat we India bezocht hebben in 2008 samen met Jaap Dieleman van stichting de Heilbode zijn we samen gaan werken betreffende opvang, huisvesting en onderwijs voor weeskinderen. Samen met onze partner in India is dit inmiddels uitgegroeid tot een revolutionair werk onder de kinderen en Dalit gezinnen, de zgn. “onaanraakbaren” mensen van de laagste kaste. Samen hebben we het werk ondergebracht in stichting Abba childcare. 2 van onze bestuursleden zitten ook in het bestuur van Abba childcare. www.abbachildcare.org

Andere projecten

In 2014 hebben we een kind project ondersteund in Irak. Dergelijke projecten zijn vooralsnog niet structureel en zullen we naar gelang de omstandigheden hier om vragen ingekleed worden​

Er waren 12 vrijwilligers die hebben meegeholpen. Eén van hen was verkleed als een soort kerstman;  de kinderen vonden dat prachtig. We mochten zo’n 1000 cadeaus uitdelen in de verschillende vluchtelingenkampen in de stad Erbil en omgeving.Er zijn mooie feesten georganiseerd waar we samen met de kinderen en begeleiders hebben gezongen, een stukje uit de Bijbel gelezen en gebeden. Daarna hebben alle kinderen een cadeau ontvangen. Daarbij is een boekje met 25 stripverhalen over Jezus en de Bijbel gegeven.​

LOKAAL​

Noodhulp lokaal zal vooralsnog op ad hoc basis geschieden daar waar dit op ons pad komt​

In 2013-2014 hebben we lokaal hulp geboden dmv kledinginzameling voor de asielzoekers in het AZC in Uithuizen en de bewoners uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten rond kerst en 2 georganiseerde evenementen.​