Fundraising

SMM is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doelen afhankelijk van giften, bijdragen, sponsoring, subsidies, legaten, etc.

Fundraising

Bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie worden de identiteit, de doelstelling, de programma’s en financiële behoeften duidelijk door het bestuur omschreven. SMM onthoudt zich hierbij van misleiding en van vergelijking met andere instellingen. Fondsenwervende activiteiten zijn daarnaast gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en zijn nooit intimiderend van aard.​

Donateurs ondersteunen SMM financieel door eenmalige en/of periodieke bijdragen. Donateurs zijn vrij om hun gift een specifieke bestemming mee te geven. Het is het bestuur in dat geval niet toegestaan de gift een andere bestemming te geven, mits het project is beëindigd of er voldoende middelen zijn voor het betreffende project/doel. Indien een project is afgerond en is ondersteund door donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven dan wel uit eigen beweging periodiek een gift hebben overgemaakt​