Evangelisatie

De opdracht om het evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. De doelstelling van SMM is daarom als volgt verwoord en als zodanig opgenomen in de statuten:

Evangelisatie

"Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt"​

Alphacursus

We hebben diverse Alpha cursussen kunnen draaien waarin velen zijn veranderd en aangeraakt. In september 2019 is er weer een cursus gestart, iedere zondagavond in het dorpshuis van Roodeschool. Ook nieuwsgierig wat een Alpha cursus is? Klik op de onderstaande link of neem contact met ons op voor meer informatie info@multimissions.com Link naar informatie alphacursus

 

Evenementen

​De te organiseren evenementen dienen een evangeliserend karakter te hebben.​

SMM werkt indirect aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere organisaties. Deze worden ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en materiaal. Hiertoe hebben we al samenwerking gehad in 2014 met Operatie Mobilisatie, en is in 2015 samenwerking geweest met Athletes in Action (AiA) Daarnaast zijn er contacten gelegd met Open Doors, Agape en Near east ministries​