Evangelisatie

De opdracht om het evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. De doelstelling van SMM is daarom als volgt verwoord en als zodanig opgenomen in de statuten:

"Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt"​

Alphacursus

We hebben diverse Alpha cursussen kunnen draaien waarin velen zijn veranderd en aangeraakt. Link naar informatie alphacursus

Gemeente stichten

We hebben plannen klaarliggen om in ons dorp Uithuizermeeden een gemeente te stichten met doel een ieder die daar behoefte toe heeft een plek te bieden om God en anderen te ontmoeten.

Evenementen

​De te organiseren evenementen dienen een evangeliserend karakter te hebben.​

SMM werkt indirect aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere organisaties. Deze worden ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en materiaal. Hiertoe hebben we al samenwerking gehad in 2014 met Operatie Mobilisatie, en zal in 2015 samenwerking plaatsvinden met Athletes in Action (AiA) Daarnaast zijn er contacten gelegd met Open Doors, Agape en Near east ministries​