ANBI

Algemene gegevens

Stichting Multimissions
Heuvelderij 7
9982 TX Uithuizermeeden
+31 595 412031 / +31 620 626149
info@multimissions.com
RSIN-nummer: 816045793
KvK-nummer: 02067237


Doelstelling Stichting Multimissions

Stichting Multimissions is in 1999 opgericht door Ulfert Doornbos. Na midden jaren ’90 een aantal bezoeken te hebben gebracht aan diverse landen in het voormalige Oostblok en de materiële en immateriële nood van dichtbij te hebben aanschouwd, is de behoefte ontstaan om een helpende hand te bieden. Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat de Bijbel leert over het bijstaan van weduwen, wezen, armen en zieken. De opdracht om het evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. SMM wil de daad bij het woord voegen. De doelstelling van SMM is daarom als volgt verwoord en als zodanig opgenomen in de statuten: "Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt" Dit wil de stichting doen met betrouwbare partners op structurele basis. SMM heeft indirect gewerkt aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere organisaties. Deze zijn ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en materiaal.


Beloningsbeleid

Het voltallige bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.