Eindejaarsbrief en kerstgroet

Lieve vrienden van Multimissions. Zwante (mijn vrouw) vertelde mij toen ze vroeger als kind het verhaal van Jozef en Maria hoorde ze tegen haar moeder zei; "Hadden ze maar bij ons aangebeld dan hadden wij ze geholpen". Ze voelde het verhaal aan als onrecht, omdat er bij niemand meer plaats was. 

Dit bericht is geplaatst op 24-12-2016

 

De wereld zet in deze tijd van het jaar haar kerstmasker weer op en zingt uit volle borst ziel verwarmend "vrede op aarde, in de mensen een welbehagen". Ik weet niet wie dat welbehagen bedacht heeft, maar als het mijn personeel was zou er op zijn minst een functioneringsgesprek plaats vinden en voor de meesten op staande voet ontslag. Want de chaos in de wereld lijkt groter dan ooit. 

Vrede op aarde is niet aan de orde en als we onze bijbel lezen gaat het ook geen vrede worden, maar staan we aan de vooravond van veel ellende die op de wereld afkomt. En we zitten er al midden in, want we hebben geen idee hoe weerzinwekkend alleen al christenvervolging is in de wereld. Op welke weerzinwekkende manier mensen en kinderen afgeslacht worden. Hier in onze westerse wereld zien we maar het topje van de ijsberg van alle ellende. Nog vorige week werden we geconfronteerd met een gezin in Kosovo waarvan een meisje van 3 en een meisje van 13 gestorven zijn door kou en gebrek aan eten. Niet te bevatten toch dat we binnen Europa niet in staat zijn om de mensen eten te geven!

Nee, ik kan dat masker niet meer op doen en wil het ook niet.......

Als we geen zekerheid zouden hebben dat onze Vader in de hemel alles onder controle heeft, waar zou dan onze hoop zijn? Het is juist die hoop die ons drijft om door te gaan met ons werk. Als we alleen maar naar de omstandigheden zouden kijken zouden we het bijltje er bij neer gooien en met de sceptici zeggen; "het is maar een druppel op een gloeiende plaat". Maar als je een van die kinderen op je arm hebt of je ziet een bejaarde een warme maaltijd eten die  al dagen niet gegeten heeft dan is zo iemand geen druppel maar een kostbaar mens net als wij zelf.

Corrie ten Boom zei; "Als je wil weten hoe het afloopt dan moet je de laatste bladzijde van de bijbel lezen". Wij en de wereld zien reikhalzend uit naar de komst van Jezus. We leven in de hoop en het geloof dat Hij binnenkort terugkomt. We weten dat de wereld nog door verschrikkelijke tijden gaat maar het is nabij. Zolang wij kunnen blijven we ons uitstrekken naar de minder bedeelden, de wees en de weduwe. Niet alleen materieel maar we vertellen ook graag van het volbrachte werk van de Koning der koningen.

Van daaruit wil ik alle betrokkenen bij ons werk, hetzij als vrijwilliger, hetzij als donateur of anderszins heel erg bedanken namens het bestuur voor jullie inzet. Vaak heb je geen idee van de impact die je inzet of je donatie te weeg brengt. Ik heb zelf het voorrecht om veel van die resultaten  met eigen ogen te mogen zien en weet daardoor dat omdraaien en niets doen geen optie is.

Ik wens jullie hele fijne feestdagen met familie en geliefden en hoop met jullie dit mooie werk te kunnen voortzetten in 2017.

Ulfert Doornbos.