Generaals training

Generaals Training; ´De school van verbrokenheid´ gaat starten op woensdag 7 april tot en met 26 mei

Dit bericht is geplaatst op 13-03-2021

Toekomstige) Generals van het land, of Naties,

Iemand zei eens: ‘De Heer, kan het best die dienstknechten gebruiken , die het meest verbroken zijn, opdat de openbaring van Zijn Heerlijkheid, Glorie zichtbaar wordt’. 

Met blijdschap mag ik jullie mededelen dat we, na een mooie en vurige start in Friesland, nu ook in de maanden april en mei de Generaals Training; ´De school van verbrokenheid´ gaan starten op woensdag 7 april tot en met 26 mei. ( 5 mei vervalt ivm bevrijdingsdag)

Het zal een school zijn van 7 weken lang, waarvan 1 vaste avond in de week onderwijs gegeven zal worden, namelijk op de woensdag avond.

Deze school zal zijn, om de generaals van dit land, op te leiden tot sterke en stabiele leiders voor deze natie en wereldwijd.

In Genesis 1:26-28 staat dat wij allen geroepen zijn om te regeren en om gebied in te nemen. Ieder op de plek die God voor ons bedacht heeft. Deze school zal je helpen om op te kunnen gaan staan zoals Hij bedoeld heeft.

Het zal geen school zijn die comfortabel is, maar met een oprechte en gedisciplineerde toewijding kunnen we je garanderen dat deze school je leven gaat transformeren. 

We willen generaals onderwijzen, toerusten, sleutels toereiken en we willen je Koninklijke principes meegeven. Centraal staat, dat karakter boven zalving staat. Karakter is nodig om stand te kunnen houden in de bediening wat God voor jou heeft voorbereid. Het is belangrijk dat karakter en zalving dan ook gelijk opgaat.

Verschillende leiders uit het (Buiten) land, die zelf deze weg van verbrokenheid kennen en doorleefd hebben, zullen komen om je toe te rusten. 

Onder andere;

Dick Westerhof, 

Jeroen Elferink, 

Jannie Kloosterman, www.geopendedeur.nl/ www.facebook.com/Joy-ministry

En anderen.

Het leven van David zal in de basis centraal staan voor het onderwijs wat gegeven gaat worden. Thema’s die aan bod komen zijn: Leiderschap, verbrokenheid, karakter/zalving, valkuilen, Koninklijke visie.

De school is elke woensdagavond van 19:30-21:30. Als de avondklok wel blijft, zal het van 18:45-20:15 zijn. 

Adres : Dorpshuis nieuw calvaria, Hooilandseweg 18, Roodeschool.

Vanwege de corona maatregelen werken we wel met aanmeldingen. Dit kan via dit E-mail adres: 

Voorwaarden van de school: 

-Wil je Jezus Christus leren kennen als je hoogste doel?

-Wil je een kanaal van zegen zijn in deze wereld?

-Wil je door Hem worden gebruikt als dienstknecht?

-Heb je een verlangen om in het volle kennen, in de geest te komen?

-Verlangen hebt om tot volle vruchtbaarheid te komen tot eer van Hem

-Dat Hij de volledige vrijheid mag krijgen, door je geest in volledige vrijmaking te brengen

-Ben je bereid tot volledige verbrokenheid te komen?

-Je bent geen cry baby meer

-Je wilt leven met volledige toewijding, overgave aan de Heer.

 

Gedurende de school krijg je een vaste mentor toegewezen die je zal ondersteunen en waar je terecht kunt met alle vragen of als je vastloopt tijdens het huiswerk. Daarnaast kan je de mentor vragen om specifiek voor je te laten bidden.

De entree is gratis, zodat niemand door financiën wordt belemmerd te kunnen komen (Vrijwillig offer zal er worden gehaald voor de onkosten en sprekersvergoeding). 

We hopen je hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en kijken ernaar uit je te verwelkomen op de school.

 

Veel zegen!

Hartelijke groet,

Namens Jannie Kloosterman,

Oprichtster van ‘de Generaals school’ / ‘De school van verbrokenheid’

Stichting Geopende Deur

Stichting JOY Ministry