Different missions one goal

Iedereen weet dat we in een wereld vol onderdrukking, armoede, verdriet en wanhoop leven.
Als je gereisd hebt en geconfronteerd bent met al deze dingen kun je je niet omdraaien
en weglopen zonder er over na te denken wat je er aan kunt doen.
Tenminste wij niet

 

Now is the time
Now is the time
Now is the time

 

Missions House

Een plek waar we op gemoedelijke wijze samenkomen op zondag ochtend. Een plek waar we tijd apart zetten om te aanbidden, naar een preek luisteren en een bakje koffie doen met elkaar. U bent van harte welkom!
 

Evangelisatie

Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt
 

Noodhulp

Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat de Bijbel ons leert over het bijstaan van weduwen, wezen, armen en zieken. De opdracht om het evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. SMM wil de daad bij het woord voegen. Dit wil de stichting doen me betrouwbare partners op structurele basis